ΠΡΟΪΟΝΤΑ


  ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
         ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΑΠΟΦΥΛΛΩΣΗ, ΠΛΥΣΗ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ
                 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
                 ΑΠΟΦΥΛΛΩΤΗΡΙΟ
                 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
                 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΖΥΓΙΣΤΙΚΟ
                 ΑΝΑΒΑΤΩΡΙΟ ΠΛΥΜΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ
         ΘΡΑΥΣΗ, ΜΑΛΑΞΗ
                 ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ
                 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ και ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΛΑΙΟΖΥΜΗΣ
                 ΜΑΛΑΚΤΗΡΑΣ
                 ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
         ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
                 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ (DECANTER) σειράς L
                 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑΣ και ΔΙΑΥΓΑΣΤΗΡΑΣ ελαιολάδου
                 ΔΟΝΟΥΜΕΝΑ ΚΟΣΚΙΝΑ
                 ΑΝΤΛΙΕΣ
         ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
                 ΛΕΒΗΣ και ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ
                 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
                 ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
         ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
         ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΠΟΤΩΝ
Copyright 2008-2023 callis.gr / All rights reserved.DESIGNED, CREATED & HOSTED BY = DAZZ