ΠΡΟΪΟΝΤΑΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  - ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΑΠΟΦΥΛΛΩΣΗ, ΠΛΥΣΗ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ 


 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΖΥΓΙΣΤΙΚΟ  Επόμενη Μηχανή


ΑΥΤΟΜΑΤΟ  ΖΥΓΙΣΤΙΚΟ  σύστημα ηλεκτρονικής μέτρησης και καταγραφής των ποσοτήτων του καθαρισμένου ελαιοκάρπου σε συνεχή λειτουργία. Διαθέτει ανοξείδωτο κυκλικό κάδο ζύγισης που εδράζεται σε δύο ανοξείδωτες δυναμοκυψέλες των 100 kgr μέσα στην χοάνη του αναβατωρίου και πόρτα εκροής καρπού στην κοσκίνα του πλυντηρίου. Λειτουργούν πνευματικά και ελέγχονται μέσω προγράμματος του ηλεκτρονικού ζυγιστηρίου. ΄Εχει δυνατότητα αποθήκευσης 2.000 αριθμημένων παραγωγών, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω πληκτρολόγηση ονόματος από τον χρήστη στην παραλαβή, και χωρίς να χρειάζεται ηλεκτρονικός υπολογιστής (με τον οποίο μπορεί να συνδεθεί προαιρετικά). Εκτυπώνει αυτόματα σε δικό του εκτυπωτή όλα τα στοιχεία της ζύγισης που απαιτούνται καθώς και το όνομα του παραγωγού (εφόσον προγραμματιστεί).                               

 


Copyright 2008-2022 callis.gr / All rights reserved.DESIGNED, CREATED & HOSTED BY = DAZZ