ΠΡΟΪΟΝΤΑΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  - ΘΡΑΥΣΗ, ΜΑΛΑΞΗ 


 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ και ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΛΑΙΟΖΥΜΗΣ  Επόμενη Μηχανή


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ  και  ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΛΑΙΟΖΥΜΗΣ προς και από τους μαλακτήρες, κοχλιωτού τύπου, με ανοξείδωτο κοχλία και αγωγό, για την κατανομή της ελαιοζύμης στα αλεστικά συγκροτήματα και την τροφοδοσία της monopump.        .                                                                                       


Copyright 2008-2022 callis.gr / All rights reserved.DESIGNED, CREATED & HOSTED BY = DAZZ