ΠΡΟΪΟΝΤΑΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  - ΘΡΑΥΣΗ, ΜΑΛΑΞΗ 


 ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ  Επόμενη Μηχανή


ΑΝΤΛΙΕΣ  ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ  ελαιοζύμης προς το Ντεκάντερ κοχλιωτού τύπου (monopump) με συμπαγή ανοξείδωτο ρότορα και άξονα. Κίνηση από ηλεκτρομειωτήρα ευθύγραμμης μετάδοσης κίνησης με τη χρήση  INVERTER  για τη ρύθμιση της τροφοδοσίας.

 


Copyright 2008-2022 callis.gr / All rights reserved.DESIGNED, CREATED & HOSTED BY = DAZZ