ΠΡΟΪΟΝΤΑΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  - ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 


 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  Επόμενη Μηχανή


ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  για τη θέση σε λειτουργία και τον έλεγχο των μηχανημάτων. Κατασκευασμένος με ηλεκτρολογικό υλικό (ρελέ, θερμικά, κ.λ.π.) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με χαμηλή τάση λειτουργίας μέσω μετασχηματιστή για λόγους ασφαλείας (προδιαγραφές Ε.Ε.). Φέρει όλα τα απαιτούμενα όργανα ελέγχου και έχει διατάξεις ασφαλείας που αποτρέπουν το λανθασμένο χειρισμό και εκκίνηση με λάθος σειρά των μηχανημάτων.                                                           

 


Copyright 2008-2022 callis.gr / All rights reserved.DESIGNED, CREATED & HOSTED BY = DAZZ