ΠΡΟΪΟΝΤΑΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  - ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 


 ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  Επόμενη Μηχανή


ΥΛΙΚΑ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,  τα απαιτούμενα για την υδραυλική - ηλεκτρολογική διασύνδεση των εγκατεστημένων μηχανημάτων. Υδραυλικές σωληνώσεις με σωλήνες γαλβανιζέ, όσο αφορά το δίκτυο του νερού και ανοξείδωτες σωληνώσεις και ρακόρ για τη μεταφορά του λαδιού και των φυτικών υγρών από τα Ντεκάντερ προς τους διαχωριστήρες. Σε κάθε περίπτωση εγκατάστασης, οι παροχές κρύου νερού από υπερκείμενη του κτιρίου δεξαμενή στα μηχανήματα (λέβητες, πλυντήρια, κ.λ.π.) και ηλεκτρικού ρεύματος (380V / 50 Hz) έως τους πίνακες του συγκροτήματος, καθώς και οι οικοδομικές εργασίες – εγκαταστάσεις παγίων (σκάμματα, βάσεις, αποχετεύσεις, καμινάδες λεβήτων, συστήματα εξαερισμού, κ.λ.π.) βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Αγοραστή.

 


Copyright 2008-2022 callis.gr / All rights reserved.DESIGNED, CREATED & HOSTED BY = DAZZ